Tidtabell
Från
Till
Destination Gotland

Res smidigt från Stockholm C till Destination Gotlands färjor

Res med Båtbussarna till och från Destination Gotlands färjor i Nynäshamn. Vi avgår från Stockholm C/Cityterminalen och våra bussar är anpassade efter samtliga färjeavgångar och färjeankomster.


Köp din biljett här

 • I samband med köp av färjebiljetten på Destination Gotlands webbplats (i sista steget har du möjlighet att lägga till transfer)
 • Ring 0771-22 33 00 (mån-fre 08-19, lör-sön 08-18) för att lägga till en transferbiljett till en redan köpt färjebiljett
 • Båtbussarnas biljettautomat i Cityterminalen
 • Ombord på bussen
 • Ombord på färjan

Stockholm C/Cityterminalen till Nynäshamn

 • Direktbuss avgår från Stockholm C/Cityterminlen 1 timme och 45 minuter före färjans avgång.


Nynäshamn till Stockholm C/Cityterminalen

 • Buss avgår från Nynäshamn ca 15 minuter efter färjans ankomst. Restiden är ca 50 minuter vid normaltrafik.
 • Buss från Nynäshamn mot Stockholm C/Cityterminalen stannar vid Gullmarsplan/Globen för avstigning.
 • Passagerare som saknar förköpt biljett reser i mån av plats.


Bagage och skrymmande bagage

 • Ömtåligt bagage ska vara väl emballerat. Eftersom bagageutrymmet i busskupén är begränsat får endast ett (1) mindre handbagage per resenär medtas ombord på bussen. Maxmått för bagage inne i bussen är 40x30x20 cm (gäller bussar med bagageutrymme under bussen).
 • Skrymmande bagage såsom surfbrädor, skidutrustning och dylikt medtas i mån av plats.


Cyklar ombord på bussen

 • Vi kan tyvärr ej ta med cyklar på våra bussar mellan Stockholm City/Cityterminalen och Nynäshamn.
 • På övriga linjer kan vi ta med cyklar i mån av plats. Då måste cykeln vara förpackad i ett skyddande emballage.

Priser

Biljett   Pris
Enkel vuxen*   119 kr 
Enkel vuxen, gotlandspris**   89 kr
Kostnadstillägg på bussen***   30 kr

*Gäller förköp på www.destinationgotland.se, ombord på färjan eller i Flygbussarnas kassa i Cityterminalen
**Gäller folkbokförda gotlänningar som köper sin biljett på www.destinationgotland.se
***Gäller köp ombord på bussen

Obs! Dessa biljetter kan ej köpas på Båtbussarnas webbplats. Se fliken "Köpa biljett" för att hitta försäljningsställen.

Biljettautomat i Cityterminalen

Automat finns tillgänglig i Cityterminalen, vid gate 4. Vänligen fråga personal på plats om du inte hittar den. 


Via Destination Gotland

Boka på www.destinationgotland.se eller ring 0771-22 33 00, (mån-fre 08-19, lör-sön 08-18). I hamnen i Visby och Nynäshamn via Destination Gotlands återförsäljare.


Ombord på båten

Med kort eller kontanter. Utskrift av bokningsbekräftelse eller biljett måste kunna uppvisas vid ombordstigning på bussen.


Ombord på bussen

Köp ombord på bussen är möjligt med kort och i mån av plats. Vid köp ombord på bussen tillkommer en avgift på 30kr.

Nynäshamn

 • Stockholm C (Cityterminalen)
 • Gullmarsplan A
 • Nynäshamn

A = Endast avstigning

Färdbevis

Alla som reser med Båtbussarna måste kunna visa upp giltigt färdbevis så länge de befinner sig på bussen. Du ska själv kontrollera att uppgifterna på biljetten överensstämmer med avsedd resa. Om du vid kontroll inte kan uppvisa giltig biljett tas en kontrollavgift på 500 kr ut. Detsamma gäller för dig som reser till rabatterat pris men inte kan styrka din rätt till rabatt. Båtbussarna har rätt att kontrollera biljettens giltighet.


Giltighet

Biljetten gäller i 3 månader från köptillfället. Den är opersonlig och kan användas i valfri riktning på vald linje, med undantag för linjen mellan Cityterminalen och Nynäshamn. Tur- och retur biljett gäller för en person. 

Gamla biljetter utan giltighetstid gäller ej som färdbevis och kan inte bytas ut mot nya biljetter.


Validering av biljett

Visa upp utskriven biljett vid ombordstigning. Det går även bra att visa din biljett via mobil eller surfplatta.


Restidsgaranti

Är bussen försenad med mer än 20 minuter eller om det finns skälig anledning att anta försening med mer än 20 minuter mot de tider som anges i tidtabellen, har du rätt till ersättning för annan transport. En förutsättning för rätt till ersättning är att det var skäligt att välja den transport eller de transporter som använts. Om du inte har hunnit köpa en bussbiljett ersätts du för skäliga kostnader för annan transport minus avdrag för kostnaden motsvarande en enkel vuxenbiljett.

Om du inte begär ersättning för annan transport vid försening har du rätt till prisavdrag med:

 • 50 % av biljettpriset, om förseningen uppgår till mer än 20 minuter
 • 75 % av biljettpriset, om förseningen uppgår till mer än 40 minuter
 • 100 % av biljettpriset om förseningen uppgår till mer än 60 minuter

Om det inte klart framgår vilket pris du har betalat för resan ska prisavdraget beräknas utifrån priset för en enkelbiljett, inklusive rabatter.


För att begära ersättning

För att begära ersättning behöver du skicka in alla originalkvitton via post. Detta måste göras senast 2 månader efter resan genomfördes. Båtbussarna ersätter ej mat och dryck.


Information vid trafikstörning

Du har rätt till information om trafikstörningar senast vid bussens avgång eller när behov uppstår.


Återköp av biljett

För återlösen av biljett, kontakta oss via vårt kontaktformulär. Läs villkoren nedan. 

Påbörjade biljetter återlöses ej (tur och retur där en eller fler resor nyttjats).

Outnyttjade biljetter köpta ombord på bussen, hos en återförsäljare eller i en automat återlöses inom giltighetstiden mot en administrativ avgift på 20 % av biljettpriset.

Outnyttjade biljetter köpta via webbplatsen återlöses inom giltighetstiden utan administrativ avgift.

Felköpta biljetter (exemeplvis biljett till fel destination) återlöses inom giltighetstiden. 

Har biljettens giltighetstid passerat då den inkommer till Kundtjänst kan den ej återlösas.

Bagage

Ömtåligt bagage ska vara väl emballerat. Eftersom bagageutrymmet i busskupén är mycket begränsat får endast ett (1) mindre handbagage per resenär medtas ombord på bussen. Maxmått för bagage inne i bussen är 40x30x20 cm (gäller bussar med bagageutrymme under bussen).

Skrymmande bagage såsom surfbrädor, skidutrustning och dylikt medtas i mån av plats.

Cyklar får tas med utan kostnad i mån av plats (med undantag för resor till och från Nynäshamn/Destination Gotland där cyklar ej får tas med oavsett platstillgång). Cykeln måste vara förpackad i ett skyddande emballage.


Bagagets placering under resan

Av säkerhetsskäl får inget bagage placeras i bussens mittgång eller vid några utgångar. Du ansvarar själv för ditt bagage. Detta gäller även när bagaget är placerat så att du inte kan hålla bagaget under direkt uppsikt.

Det är viktigt att noga kontrollera vid avstigning att rätt bagage medtas. Förlorat, stulet eller skadat bagage ersätts endast om Båtbussarna har orsakat skadan eller förlusten genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

Din resväska ska tåla normal hantering av bagage vid bussresa. Repor, bulor, smuts eller liknande anses vara normalt slitage och ersätts ej av Båtbussarna. 

I övriga ärenden hänvisar Båtbussarna till resenärens eget försäkringsbolag. Båtbussarna förbehåller sig rätten att kunna avvisa och neka bagage om särskilda skäl finns.


Resa med barn

Barn i alla åldrar är välkomna att resa med Båtbussarna i vuxet sällskap. Vi erbjuder sittkuddar för barn över 3 år. Du är självklart välkommen att ta med ett eget babyskydd/barnstol för spädbarn. Alla våra bussar är utrustade med trepunktsbälten att spänna fast babyskyddet med. Det går även bra för dig att resa med barnet i knät men då skall endast du vara fastspänd.


Djur

Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur utan extra kostnad. Djur måste vara kopplade eller vistas i bur. Med hänsyn till allergiker ber vi dig med pälsdjur att sätta dig långt bak i bussen.


Tillgänglighet

Båtbussarnas fordon är inte utrustade med ramp eller kran och har ofta flera trappsteg. Kan du själv ta dig i och ur bussen kan du resa med oss. Båtbussarnas personal kan inte bistå med lyft av personer men hjälper gärna till att packa en rullstol tillsammans med bagaget.


Wifi

Båtbussarna erbjuder kostnadsfritt wifi ombord. Ingen inloggning krävs och du surfar fritt under resan.


Säkerhet

Våra bussar är utrustade med säkerhetsbälten och dessa ska enligt lag användas. Vi rekommenderar dig att sätta på bältet både för din och andras säkerhet. Det är ditt ansvar. Vid en eventuell poliskontroll är det du som riskerar att drabbas av eventuella påföljder.


Mat och dryck

Det är tillåtet att ta med och förtära mat och dryck ombord på bussen, dock ej dryck i pappersmuggar utan lock med risk för spill, eller varm, starkt doftande mat som kan orsaka olägenhet för medresenärer. För allas trevnad förväntar vi oss att var och en lämnar sin plats i trivsamt skick. Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet.


Rökning

Rökning är förbjuden ombord på alla Båtbussarnas fordon.